150.000200.000

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

se pla­se­a­ză cos­tu­ri­le îmbu­nă­tăți­rii ser­vi­ci­i­lor din ca­drul unei or­ga­ni­zații cu circa 1.000 de angajați prin me­to­da UP! Yo­ur ser­vi­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.