ALBALACT.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Com­pa­nia dez­vol­ta­tă de an­tre­pre­no­rul Raul Ci­ur­tin ocu­pă primul loc în cla­sa­men­tul pro­du­că­to­ri­lor de lac­ta­te, cu o ci­fră de afaceri de 475 de milioane de lei, în 2014, în creş­te­re fa­ţă de 2013 (423 milioane de lei), iar pro­fi­tul a cres­cut şi el, ajun­gând la 12,3 milioane de lei, fa­ţă de 8,4 milioane de lei în 2013. Re­cent, a fost anun­ţa­tă anun­ţa­tă pre­lua­rea Albalact de că­tre gru­pul fran­cez Lac­ta­lis, tran­zac­ţie ca­re aşte­ap­tă avi­zul de la Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei. Albalact, cu 150 de produse în por­to­fo­liu, era până acum sin­gu­ra afacere con­tro­la­tă de in­ves­ti­tori români în to­pul pro­du­că­to­ri­lor din in­dus­tria lap­te­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.