O PIAŢĂ DE APROA­PE UN MI­LIARD DE EURO.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pia­ţa lactatelor are o va­loa­re anua­lă es­ti­ma­tă la peste 900 de milioane de euro, cu un consum ca­re înre­gis­tra­ză plu­suri în ultima perioadă, şi în acest mo­ment este do­mi­na­tă de mul­ti­na­ţi­o­na­le; fran­ce­zi, greci şi nem­ţi (Da­no­ne, Fri­es­land Cam­pi­na, Fa­bri­ca de lap­te Bra­şov, De­la­co, Ho­chland, Dor­na, Co­va­lact) de­ţin fe­lii importante din ace­as­tă in­dus­trie, abia pe lo­cu­ri­le no­uă şi zece, în funcţie de ci­fra de afaceri, mai aflându-se afaceri lo­ca­le (Si­mul­tan şi Lac­tag). 2015 a adus o gu­ră de oxi­gen pentru in­dus­tria lactatelor, în con­di­ţi­i­le în ca­re TVA la ali­men­te şi băuturi nonalcoolice a scăzut din iu­nie de la 24% la 9%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.