DE­LA­CO.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Unul dintre cei mai mari ju­că­tori de pe pia­ţa lactatelor, De­la­co, este con­tro­lat de gru­pul fran­cez Bon­grain, ca­re a achi­zi­ţi­o­nat în 2010 un pa­chet de 52% din ac­ţi­u­ni­le com­pa­ni­ei fon­da­te la fi­na­lul ani­lor ’90 de mai mul­ţi an­tre­pre­nori români. Com­pa­nia a înre­gis­trat în 2014 o ci­fră de afaceri de 259 de milioane de lei, în creş­te­re cu aproa­pe 14% fa­ţă de anul an­te­ri­or. De­la­co are în por­to­fo­liu produse pre­cum caş­ca­val, brânzeturi proas­pe­te şi brânză to­pi­tă sub bran­du­ri­le De­la­co, Ape­ti­to sau Del, dar şi bran­dul de unt Lur­pak.

este unul dintre cele mai puternice bran­duri ro­mâneş­ti de lac­ta­te şi are o is­to­rie de peste 100 de ani, fi­ind pre­zent în mai mul­te ca­te­go­rii, pre­cum iaurt, lap­te, che­fir, ce­dra, te­le­mea, unt sau smântână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.