DOR­NA LAC­TA­TE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Din 2008, de când a pre­luat bran­dul LaDor­na de la omul de afaceri Je­an Val­vis, gru­pul fran­cez Lac­ta­lis a ra­por­tat pi­er­deri cu­mu­la­te de 67 mil. lei în drep­tul com­pa­ni­ei Dor­na Lac­ta­te – cea mai mare din grup. Com­pa­nia a închis trei fa­brici în Ne­amţ şi Su­ce­a­va şi a tran­sfe­rat producţia în alte uni­tă­ţi, peste gra­ni­ţe. Dor­na Lac­ta­te, cel mai mare bu­si­ness pe ca­re gru­pul fran­cez Lac­ta­lis îl de­ţi­ne în România, a înre­gis­trat un avans de

2% al vânză­ri­lor în pri­ma jumătate a anului trecut fa­ţă de perioada si­mi­la­ră din 2014, însă a ra­por­tat pi­er­deri de peste 3 milioane de lei, ara­tă da­te­le

pu­bli­ce. Lac­ta­lis vin­de pe pia­ţa din România şi mar­ca Pre­si­dent, pe ca­re o

im­por­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.