HO­CHLAND.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sub­si­dia­ra lo­ca­lă a gru­pu­lui ger­man cu ace­la­şi nu­me, ac­ti­ve­a­ză pe pia­ţa brânze­tu­ri­lor, un­de con­su­mul este de circa 100.000 de to­ne anual (in­clu­siv au­to­con­su­mul). Ace­as­tă piaţă este una dintre cele mai afec­ta­te de con­su­mul „la ne­gru“. În 2014 com­pa­nia a înre­gis­trat o ci­fră de afaceri de 217,6 milioane de lei, în uşoa­ră creş­te­re fa­ţă de 2013.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.