FRIESLANDCAMPINA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

a avut în 2014 o ci­fră de afaceri con­so­li­da­tă de circa 90 de milioane de euro şi ope­re­a­ză trei fa­brici: la Ba­ciu (ju­de­ţul Cluj), Târgu-Mu­reş (ju­de­ţul Mu­reş) şi Ţa­ga (ju­de­ţul Cluj). Mar­ca Na­po­lact re­pre­zin­tă 60% din vânză­ri­le pro­du­că­to­ru­lui, ca­re ai are în por­to­fo­liu şi Mil­li, Oké sau Dots.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.