NUNTA CONTINUĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Din 1 apri­lie, pe ma­ri­le ecra­ne, Fre­e­man Enter­tain­ment pre­zin­tă „Nun­tă à la grec 2“, con­ti­nua­rea uneia dintre cele mai de suc­ces co­me­dii din ultimii ani. Nia Var­da­los, ac­tri­ţa no­mi­na­li­za­tă la Oscar, sem­nea­ză sce­na­ri­ul și re­vi­ne în ro­lul prin­ci­pal ală­turi de ac­to­rii pre­fe­ra­ţi din pri­ma par­te. Oda­tă des­co­pe­rit, se­cre­tul fa­mi­li­ei Por­to­ka­los va reuni între­gul clan pentru o no­uă nun­tă, mult mai mare și mai... gre­ce­as­că. Kirk Jo­nes („Nan­ny McPhee“) re­gi­ze­a­ză cel deal doi­lea ca­pi­tol al co­me­di­ei, pro­dus tot de Ri­ta Wil­son, împreu­nă cu par­te­ne­rii Play­to­ne – Tom Han­ks și Ga­ry Go­et­zman.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.