LUPTA LUI. SCRIITORUL CA­RE A FOST INTERZIS |N BIROURILE DIN OSLO

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ând cei de la edi­tu­ră mi-au tri­mis pa­che­tul, am des­chis la ni­me­re­a­lă car­tea lui Karl Uve Knaus­gaard și am ci­tit ur­mă­toa­re­le: „Îl înțe­leg foar­te bi­ne pe Sar­tre de ce lua am­fe­ta­mi­nă, a spus. Trăi­ești la in­ten­si­ta­te ma­xi­mă, re­a­li­ze­zi mai mul­te, ar­zi. Nu-i așa? Dar cel mai con­sec­vent dintre ei a fost Mis­hi­ma. Întot­de­au­na re­vin la el. Avea pa­tru­zeci și cinci de ani când și-a luat viața. A fost con­sec­vent, ero­ul tre­bu­ia să fie ară­tos. Nu putea fi bă­trân. Și Jun­ger, ca­re a mers în di­re­cția ce­a­lal­tă. În zi­ua când împli­nea o su­tă de ani, bea co­niac și fu­ma tra­bu­curi, cu min­tea brici. E vor­ba de fo­rță. Sin­gu­rul lu­ru ca­re mă in­te­re­se­a­ză. Fo­rță, cu­raj, voi­nță. Inte­li­ge­nță? Nu. Cred că

Cin­te­li­ge­nță poți să ca­peți, da­că vrei. Nu e im­por­tan­tă, nu e in­te­re­san­tă... Viața mea e atât de mă­run­tă! Și ina­mi­cii mei sunt atât de mă­ru­nți! Nu me­ri­tă să-ți iro­sești ener­gia pe ei. Dar nu exis­tă ni­mic altce­va. Așa că stau aici în dor­mi­tor și mă zbat de­ge­a­ba“.

Nu știu asu­pra alto­ra, dar vor­be­le astea, ca­re nu sunt ale per­so­na­ju­lui prin­ci­pal din „Lupta mea“, au o sem­ni­fi­cație pentru mi­ne; vin din­tr-o ge­ne­rație ca­re a luat viața în pi­ept, a schim­bat do­uă re­gi­muri și s-a sa­cri­fi­cat pentru am­be­le, ge­ne­rație ca­re a dat lu­mii mu­zi­că, ci­ne­ma­to­gra­fie, ta­blo­uri și li­te­ra­tu­ră. A avut fo­rță. Și a fă­cut asta fă­ră să se hol­be­ze la ecra­ne, și spun asta fă­ră vreo in­te­nție pei­o­ra­ti­vă, dar a

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.