RECLAMĂ CU ARTIȘTI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Re­cla­ma bu­nă la un magazin se poa­te fa­ce și cu artiști pe ca­re-i in­viți să ex­pu­nă pe un pe­re­te al aces­tu­ia, așa cum pro­ce­de­a­ză Rag & Bo­ne, un brand de stre­et­we­ar ca­re spri­ji­nă ar­ta stra­da­lă. Pa­tro­nii Rag & Bo­ne au ape­lat la ar­tis­tul Alex Ya­nes, co­man­dându-i o pic­tu­ră mu­ra­lă pe un pe­re­te ex­te­ri­or al ma­ga­zi­nu­lui fir­mei din Los Ange­les, scrie LA Ti­mes. Inti­tu­la­tă „So far, so good“, lu­cra­rea a fost re­a­li­za­tă într-o lu­nă și va ră­mâne ex­pu­să vre­me de doi ani spre de­o­se­bi­re de cele cre­a­te de alți artiști pentru alte ma­ga­zi­ne ale bran­du­lui, ca­re se schim­bau lu­nar. Ar­tis­tul stra­dal Alex Ya­nes are prin­tre cli­e­nții săi nu­me ca Len­ny Kra­vitz, Pa­ris Hil­ton sau Ali­cia Keys, in­trând în ate­nția pu­bli­cu­lui du­pă ce un pro­pri­e­tar de clu­buri de noap­te din Mia­mi și co­le­cți­o­nar al ope­re­lor sa­le, Da­vid Grut­man, a ară­tat lu­cră­ri­le lui unor ve­de­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.