O BIJUTERIE DE DINOZAUR

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Me­ta­le­le și pi­e­tre­le preți­oa­se nu sunt sin­gu­re­le ma­te­ria­le din ca­re se pot crea bi­ju­te­rii, du­pă cum o de­mon­stre­a­ză di­ve­rși de­sig­neri și com­pa­nii. Du­pă Mo­ni­que Pe­an, ca­re a lan­sat bi­ju­te­rii con­fe­cți­o­na­te din fil­deși fo­si­li­zați de mor­să și oa­se de dinozaur, com­pa­nia Wil­liam Hen­ry, spe­cia­li­za­tă pe ac­ce­so­rii pentru băr­bați, a ho­tă­rât și ea să fa­că pa­sul înspre bi­ju­te­rii con­fe­cți­o­na­te din ma­te­ria­le preis­to­ri­ce, pe ca­re altă­da­tă le uti­li­za doar la bri­ce­ge, scrie CNN. Com­pa­nia fo­lo­sește pentru ga­ma sa de co­li­e­re, brățări, bu­toni sau sti­lo­uri oa­se de dinozaur sau di­nți de ma­muți lânoși, cel mai rar ma­te­rial între­bu­i­nțat până în pre­zent fi­ind un ou pi­e­tri­fi­cat de dinozaur ca­re a fost tran­sfor­mat într-un sti­lou uni­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.