LOCUINȚELE SCUMPE CÂȘTIGĂ TEREN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anul trecut, pon­de­rea proi­ec­te­lor mass mar­ket în to­ta­lul proi­ec­te­lor re­zi­de­nția­le de­ma­ra­te a înre­gis­trat o scă­de­re, de la 70%, până la 51,52%, în fa­voa­rea seg­men­te­lor me­diu și pre­mi­um de pe piața imo­bi­lia­ră. Sta­bi­li­za­rea prețu­ri­lor de vânza­re, revenirea încre­de­rii ge­ne­ra­le a cum­pă­ră­to­ri­lor în piața re­zi­de­nția­lă și îmbu­nă­tăți­rea ofer­te­lor de cre­di­te­re sunt câți­va din fac­to­rii ca­re au con­dus la ace­as­tă ten­di­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.