CU STATUIA DE GÂT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un ca­dou tri­mis de un băr­bat pri­e­te­nei sa­le a dus la cre­a­rea unei ade­vă­ra­te afaceri de către cei doi. Nick Kar­vo­u­nis, spe­cia­list în se­ri­gra­fie, i-a ofe­rit ce­lei ca­re între timp i-a de­venit soție, fo­to­gra­fa Bes­sma Kha­laf, niște ban­da­ne pe ca­re im­pri­ma­se di­ver­se ima­gini. Acest ca­dou le-a dat ce­lor doi ide­ea să înfi­i­nțe­ze Li­ght Dark Stu­dio, o com­pa­nie ca­re vin­de eșar­fe mari im­pri­ma­te prin teh­ni­ca se­ri­gra­fi­ei. Ima­gi­ni­le fo­lo­si­te pen­tru im­pri­ma­re sunt fie ope­re de ar­tă, în spe­cial sta­tui ce­le­bre, fie flori sau fo­to­gra­fii de de­ta­liu ale unor fi­re de păr sau de di­ver­se materiale, iar eșar­fe­le sunt de­ja dis­po­ni­bi­le în ma­ga­zi­ne de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re și ac­ce­so­rii din San Fran­cis­co, orașul în ca­re cei doi lo­cu­i­esc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.