NU AVEM NI­MIC DE VÂNZA­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un fo­to­graf bri­ta­nic, Adrian Wil­son, care se amu­za im­pri­mând tri­co­uri cu ima­gini ale unor ope­re de artă și lă­sându-le în ma­ga­zi­ne de îmbră­că­min­te, și-a des­chis pro­pri­ul ma­ga­zin la New York, scrie The Guar­dian. Ma­ga­zi­nul, de­nu­mit Inu­ti­li­o­us Re­tai­ler, este unul apar­te, nea­vând program fix și nici pro­du­se de vânza­re. În el sunt ex­pu­se ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re cu im­pri­meuri re­a­li­za­te de cli­e­nți, iar cei care do­resc unul din aces­te ar­ti­co­le sunt in­vi­tați într-un ate­li­er din spa­te­le ma­ga­zi­nu­lui, un­de li se pre­zin­tă niște ma­trițe pentru ma­te­rial tex­til din se­co­lul al XIX-lea pe care sunt îndem­nați să le fo­lo­se­as­că pentru a im­pri­ma ima­gini pe alte obi­ec­te de îmbră­că­min­te, plă­tind ast­fel pentru cel ales. După ce au ter­mi­nat tre­a­ba, pa­tro­nul îi fo­to­gra­fia­ză ală­turi de cre­ați­i­le lor și produsele pe care le iau din ma­ga­zin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.