MÂNCARE LA PACHET

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cum se tot vor­bește de ce­va vre­me că e bi­ne să-ți gă­tești, mă­car din când în când, mânca­rea aca­să, au apă­rut companii care înce­ar­că să con­vin­gă oa­me­nii că gă­ti­tul nu e ce­va di­fi­cil. Acestea, scrie New York Ti­mes, li­vre­a­ză cli­e­nți­lor la do­mi­ci­liu niște pa­che­te pentru gă­tit, așa­nu­mi­te­le „me­al kits“, care co­nțin in­gre­di­en­te­le ne­ce­sa­re și in­stru­cți­uni ilus­tra­te pentru pre­pa­ra­tul unei me­se. Cei care ape­le­a­ză la me­al kits sunt per­soa­ne ti­ne­re sau mai puțin ti­ne­re care do­resc să gă­te­as­că, dar nu au timp sau chef să me­ar­gă la cum­pă­ră­turi, iar pentru a le atra­ge com­pa­ni­i­le nu se sfi­esc să ape­le­ze la ma­eștri bu­că­tari cu ex­pe­ri­e­nță pentru con­sul­ta­nță. Prin­tre com­pa­ni­i­le cu­nos­cu­te în SUA în acest do­me­niu se nu­mă­ră Blue Apron, Pur­ple Car­rot, Pe­a­chDish, Just Add Coo­king, Sun Bas­ket sau Chef’d.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.