EY ESTE UNA DINTRE CELE MAI MARI FIRME DE SERVICII PROFESIONALE LA NIVEL GLOBAL,

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

cu 190.000 de angajaţi în pes­te 700 de bi­ro­uri din 150 de ţări şi venituri de apro­xi­ma­tiv 27,4 miliarde de USD în anul fis­cal încheiat la 30 iu­nie 2014. În România, EY este unul dintre li­de­rii de pe piaţa ser­vi­ci­i­lor profesionale încă de la înfi­in­ţa­re, în anul 1992. Cei pes­te 500 angajaţi din România şi Re­pu­bli­ca Mol­do­va fur­ni­ze­a­ză servicii in­te­gra­te de au­dit, asis­ten­ţă fis­ca­lă, asis­ten­ţă în tran­zac­ţii şi servicii de asis­ten­ţă în afa­ceri către companii multinaţionale şi lo­ca­le, având bi­ro­uri în Bu­cu­reş­ti, Cluj-Na­po­ca, Ti­mi­şoa­ra, Ia­şi şi Chi­şi­nău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.