36%

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

din par­ti­ci­pan­ţi au apre­ciat că fe­no­me­nul co­rup­ţi­ei este larg răs­pândit în România, mai pu­ţin de­cât co­ta me­die acor­da­tă de es­tul Eu­ro­pei (46%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.