CE CUNŞTINŢE DOBÂNDEŞTI.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Edu­ca­ţia fa­ci­li­ta­tă de in­te­rac­ţi­u­nea cu caii este un do­me­niu în dez­vol­ta­re în între­a­ga lu­me şi se tra­du­ce prin exer­ci­ţii în care caii şi oa­me­nii co­la­bo­re­a­ză. O ast­fel de in­te­rac­ţi­u­ne se ba­ze­a­ză pe o cu­noaş­te­re inu­i­ti­vă, non­ver­ba­lă, ba­za­tă pe sim­ţuri şi este fo­lo­si­toa­re în do­me­nii pre­cum să­nă­ta­tea, trai­nin­gul la lo­cul de mun­că etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.