SE POARTĂ TRANSPARENŢA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Arti­co­le­le ves­ti­men­ta­re stră­ve­zii sau de-a drep­tul tran­spa­ren­te nu sunt ce­va nou în mo­dă, dar în se­zo­nul de pri­mă­va­ră/va­ră 2016 par să fie o ade­vă­ra­tă ten­din­ţă mai de­gre­a­bă de­cât o cu­ri­o­zi­ta­te. Mar­ques’ Almei­da și Gucci, spre exem­plu, au op­tat pentru pan­ta­loni con­fec­ţi­o­na­ţi din dan­te­lă sau ge­or­get­te care nu la­să să se va­dă chiar tot, scrie The Inde­pen­dent, în timp ce ca­sa spa­ni­o­lă Lo­e­we, sub ba­ghe­ta cre­a­to­ru­lui Jo­nat­han Ander­son, a pre­fe­rat transparenţa to­ta­lă, pre­zen­tând pan­ta­loni din plas­tic care nu as­cund ni­mic și chiar și gen­ţi, pan­to­fi și ja­che­te din ace­lași ma­te­rial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.