REPREZINTĂ NUMĂRUL TOTAL DE SOCIETĂȚI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

cu par­ti­ci­pa­re de ca­pi­tal chi­ne­zesc, ne­ra­dia­te, ca­re exis­tau în ba­za de da­te a Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui la da­ta de 30.04.2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.