TOPUL PIEȚELOR DE DESTINAȚII ALE EXPORTURILOR DIN CHINA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

1. Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii 2. Hong Kong 3. Ja­po­nia 4. Co­re­ea de Sud 5. Ger­ma­nia 6. Vi­et­nam 7. Re­ga­tul Unit 8. Olan­da 9. India 10. Sin­ga­po­re 11. Tai­wan 12. Ma­lai­e­zia 13. Aus­tra­lia 14. Thai­lan­da 15. Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te (410,8 mi­liar­de do­lari - 18% din to­ta­lu­ri­le exporturilor chi­ne­zești) (335,3 mi­liar­de do­lari, re­pre­zen­tând 14,6% din total) (135,9 mi­liar­de de do­lari 6%) (101,5 mi­liar­de de do­lari 4,4%) (69,2 mi­liar­de de do­lari 3%) (66,4 mi­liar­de de do­lari 2,9%) (59,7 mi­liar­de de do­lari 2,6%) (59,6 mi­liar­de de do­lari 2,6%) (58,3 mi­liar­de de do­lari 2,6%) (53,1 mi­liar­de de do­lari 2,3%) (45,1 mi­liar­de de do­lari 2%) (44,2 mi­liar­de de do­lari 1,9%) (40,4 mi­liar­de de do­lari 1,8%) (38,3 mi­liar­de de do­lari 1,7%) (37,1 mi­liar­de de do­lari - 1,6%)

a re­pre­zen­tat va­loa­rea Pro­du­su­lui Intern Brut al Re­pu­bli­cii Po­pu­la­re Chi­ne­ze anul tre­cut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.