O ZI SPECIALĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Co­me­dia sem­na­tă de re­gi­zo­rul Gar­ry Mar­shall „Ma­mă, ce zi!“, ca­re-i are în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe Jen­ni­fer Anis­ton, Ja­son Su­dei­kis, Ka­te Hud­son și Ju­lia Ro­ber­ts, sur­prin­de po­vești­le mai mul­tor fa­mi­lii ca­re se pre­gă­tesc să pe­tre­a­că împreu­nă o zi de­o­se­bi­tă, pli­nă de sur­pri­ze. Fie că e vor­ba des­pre o no­uă idi­lă, des­pre o iu­bi­re pi­er­du­tă sau lip­sa dra­gos­tei, săr­bă­toa­rea (Zi­ua Ma­mei ca­re se săr­bă­to­rește în lu­na mai în SUA – n.red.) ca­re se apro­pie ra­pid se anu­nță a fi me­mo­ra­bi­lă. „Ma­mă, ce zi!“este un film com­plex, amu­zant și emoți­o­nant în ca­re ori­ce femeie se poate re­gă­si. Dis­tri­bu­i­tă de Fre­e­man Enter­tain­ment, co­me­dia ro­man­ti­că a avut pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ța­ră pe da­ta de 13 mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.