GEANTA CA INVESTIŢIE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ta­blo­u­ri­le și sculp­tu­ri­le re­pre­zin­tă o op­ţi­u­ne de in­ves­ti­re a ba­ni­lor, dar pentru unii ade­vă­ra­te­le ope­re de ar­tă sunt gen­ţi­le de da­mă atent lu­cra­te, în spe­cial ce­le de la Her­mes, pentru care exis­tă un in­te­res atât de ma­re încât și ca­se­le de li­ci­ta­ţii au in­trat pe fir. Așa se face că în lu­na iunie ca­sa Chris­tie’s va or­ga­ni­za o li­ci­ta­ţie la Hong Kong în ca­drul că­reia vor fi scoa­se la vânza­re do­uă gen­ţi din ga­ma Her­mes Bir­kin, nu­mi­te astfel după ac­tri­ţa pentru care a fost cre­at pri­mul mo­del. Ce­le do­uă gen­ţi sunt con­fec­ţi­o­na­te din pi­e­le de cro­co­dil de Nil, vop­si­te astfel încât să amin­te­as­că de Mun­ţii Hi­ma­laya, iar par­tea me­ta­li­că din aur este încrus­ta­tă cu 145 și res­pec­tiv 245 de dia­man­te. Ca­sa Chris­tie’s se aște­ap­tă să se vândă pentru cir­ca 500.000 de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.