SOMNUL, CEA MAI BU­NĂ APĂRARE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

În caz de in­cen­diu, tra­ge­ţi un pui de somn. Urmat de oa­meni, un ase­me­nea îndemn ar du­ce, cel mai pro­ba­bil, la moar­tea lor, însă pentru un mic ani­mal in­sec­ti­vor din Aus­tra­lia re­pre­zin­tă so­lu­ţia sal­va­toa­re. Atunci când au loc in­cen­dii de ve­ge­ta­ţie, ani­ma­lul, nu­mit echid­nă cu ci­oc scurt, un ma­mi­fer ţe­pos ce aduce cu un arici, nu o ru­pe la fu­gă spe­riat, ci in­tră într-o sta­re de to­ro­pe­a­lă, în care me­ta­bo­lis­mul înce­ti­nește și tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui sca­de, după cum ara­tă cer­ce­tări re­cen­te între­prin­se de oa­meni de ști­in­ţă de la Uni­ver­si­ty of New England din sta­tul aus­tra­lian New So­uth Wa­les, scrie BBC. Acest me­ca­nism de re­ac­ţie le per­mi­te să re­zis­te la crește­ri­le de tem­pe­ra­tu­ră din tim­pul in­cen­di­i­lor și la zi­le­le de aștep­ta­re după tre­ce­rea de­zas­tru­lui până când in­sec­te­le, în spe­cial fur­ni­ci­le, cu care se hră­nesc se întorc în zo­na afec­ta­tă, sus­ţin cer­ce­tă­to­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.