IMPACTUL ECONOMIC AL BREXITULUI (SCENARIU WORLD TRADE ORGANISATION)

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ta­be­lul de mai jos pre­zin­tă di­fe­ren­ţa pro­cen­tua­lă dintre PIB-uri­le Ma­rii Bri­ta­nii în cazul ie­şi­rii din UE şi în cazul în ca­re rămâne în uni­u­ne

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.