SERENGETI ALTFEL

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Con­trar opi­ni­ei ge­ne­ra­le că în Par­cul Nați­o­nal Serengeti e mu­sai să te duci în afa­ra se­zo­nu­lui ploi­os ce ți­ne din mar­tie până în mai și să te ții du­pă ani­ma­le­le ca­re mi­gre­a­ză, așa cum pro­ce­de­a­ză 300.000 de tu­riști anual, ace­as­tă des­ti­nație se poate ex­plo­ra cel mai bi­ne toc­mai dacă nu ții se­a­ma de ace­as­tă re­co­man­da­re, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Fe­rit de înghe­su­ia­lă, tu­ris­tul ca­re de­ci­de să me­ar­gă în Serengeti în ace­as­tă pe­ri­oa­dă are parte de mul­tă li­niște, poate ad­mi­ra mai bi­ne ani­ma­le­le, ca­re nu mai sunt stre­sa­te de un nu­măr ma­re de mașini de te­ren ca­re le dau târcoa­le ca în se­zon, iar spați­i­le de ca­za­re sunt aproape goa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.