MEDLIFE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Din gru­pul MedLife fac par­te 16 cli­nici de mari di­men­si­uni, 23 de la­bo­ra­toa­re pro­prii de ana­li­ze, 10 uni­tă­ţi spi­ta­li­ceş­ti, trei ma­ter­ni­tă­ţi, 32 de cen­tre me­di­ca­le ge­ne­ra­lis­te, 14 cen­tre cu spe­cia­li­za­re uni­că şi 8 far­ma­cii sub um­bre­la Phar­maLi­fe Med. Din 2010, MedLife a de­ru­lat ze­ce tran­zac­ţii de pre­lua­re a unor ope­ra­tori lo­ca­li, şap­te dintre aces­tea fi­ind anun­ţa­te în ul­ti­me­le 12 luni. Bu­ge­tul com­pa­ni­ei dis­po­ni­bil pentru achi­zi­ţii es­te de 25 mil. eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.