MEDSANA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pri­ma in­ves­ti­ţie străi­nă din pia­ţa lo­ca­lă de servicii me­di­ca­le, re­ţe­aua Medsana cu­prin­de do­uă cen­tre me­di­ca­le în Bu­cu­reş­ti - Pri­mă­ve­rii şi Co­tro­ceni -, un cen­tru me­di­cal mul­ti­dis­ci­pli­nar în Ploi­eş­ti şi un la­bo­ra­tor. Com­pa­nia a înre­gis­trat în 2014 o ci­fră de afa­ceri de 18,8 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.