CELE MAI MARI AFA­CERI DIN DOMENIUL ME­DI­CAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pia­ţa ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le pri­va­te are o va­loa­re anua­lă de cir­ca 600 de mi­li­oa­ne de eu­ro; între­a­ga pia­ţă, ca­re reu­neş­te şi ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le de stat, are o va­loa­re de peste 5,5 mi­liar­de de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.