REGINA MARIA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În 2015, Regina Maria a fost pre­lua­tă de fondul de in­ves­ti­ţii Mid Eu­ro­pa Par­tners, în cea mai ma­re tran­zac­ţie din pia­ţa ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le pri­va­te, es­ti­ma­tă la 100 mil. eu­ro. Advent de­ţi­nea un pa­chet de 80% din aci­u­ni­le Regina Maria, pe ca­re l-a pre­luat în 2010, di­fe­ren­ţa fi­ind în mâi­ni­le fon­da­to­ru­lui, me­di­cul car­di­o­log War­gha Enaya­ti. Cu afa­ceri de 290 de mi­li­oa­ne de lei anul tre­cut, com­pa­nia a pre­luat în 2016 trei ope­ra­tori me­di­ca­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.