POLISANO

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cu afa­ceri anua­le de 400 de mi­li­oa­ne de eu­ro, gru­pul Polisano, cre­at de me­di­cul Ilie Vo­ni­ca, ac­ti­ve­a­ză pe pia­ţa de dis­tri­bu­ţie, de re­tail, de servicii me­di­ca­le şi de pro­duc­ţie de me­di­ca­men­te sub nu­me­le Polisano. Cea mai im­por­tan­tă li­nie de bu­si­ness a gru­pu­lui es­te dis­tri­bu­i­to­rul de me­di­ca­men­te Polisano SRL, cu afa­ceri de 1,3 mi­liar­de de lei anual. Din grup mai fac par­te şi lan­ţul de far­ma­cii cu ace­la­şi nu­me şi cli­ni­ca şi spi­ta­lul Polisano.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.