GRAAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Afa­ce­rea înfi­in­ţa­tă în 2007 de an­tre­pre­no­rul Ro­bert Şer­ban împreu­nă cu so­ţia sa es­te cel mai ma­re ope­ra­tor de servicii me­di­ca­le ca­re a mi­zat pe ni­şe. Cele trei mari di­rec­ţii de bu­si­ness ale Gral sunt on­co­lo­gia, ana­li­ze­le de la­bo­ra­tor (in­clu­siv ima­gis­ti­ca) şi dia­li­za. Gral ope­re­a­ză din 2013 un spi­tal de on­co­lo­gie (OncoFort), pe ca­re l-a inau­gu­rat în ur­ma unor in­ves­ti­ţii de peste 30 mil. lei ca­re are în to­tal 60 de pa­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.