SANADOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Do­ris Andro­nes­cu de­ţi­ne ope­ra­to­rul pri­vat de servicii me­di­ca­le, cu afa­ceri de peste 40 de mi­li­oa­ne de eu­ro în 2015. Com­pa­nia a des­chis în 2011 primul spi­tal pri­vat cu servicii me­di­ca­le com­ple­te, în ca­re asi­gu­ră tra­ta­ment in­clu­siv pentru si­tua­ţii de ur­gen­ţă, în ur­ma unei in­ves­ti­ţii de 40 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Spi­ta­lul a de­venit pro­fi­ta­bil la un an şi ju­mă­ta­te de la inau­gu­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.