MEDICOVER

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În România, Medicover es­te pre­zent de 20 ani pe pia­ţa ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le pri­va­te şi dis­pu­ne de o re­ţea de 17 cli­nici pro­prii în Bu­cu­reş­ti şi în ţa­ră şi un spi­tal ge­ne­ra­list - Spi­ta­lul Medicover. În 2014, re­ţe­aua Medicover, de­ţi­nu­tă de oa­me­nii de afa­ceri Jo­nas şi Ro­bert af Jo­chnick, a ajuns la afa­ceri de cir­ca 50 de mi­li­oa­ne de eu­ro în România.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.