LOCUITORII CAPITALEI, CEL MAI ASIGURAȚI

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Infor­mați­i­le pu­bli­ca­te de ASF ara­tă că cel mai puțin asigurați români sunt cei ca­re lo­cu­i­esc în re­gi­u­nea de sud-vest a ță­rii, cu un pro­cent din va­loa­rea to­ta­lă a vo­lu­mu­lui de PBS de doar 1,15%, în timp ce la po­lul opus se află locuitorii orașu­lui Bu­cu­rești și ju­dețu­lui Ilfov, cu un pro­cent de 83,53% din to­ta­lul pri­me­lor bru­te sub­scri­se vându­te în ța­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.