FOTBAL.

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

Ca­pi­ta­la Ro­mâni­ei este unul din ora­şe­le ca­re au pri­mit drep­tul de a găz­dui me­ci­uri la edi­ţia din anul 2020 a Cam­pi­o­na­tu­lui European de Fotbal. Este vor­ba des­pre patru me­ci­uri, unul din op­ti­mi şi trei din fa­za gru­pe­lor; me­ci­u­ri­le vor fi dis­pu­ta­te pe Are­na Na­ţi­o­na­lă. Bu­cu­reş­ti­ul a con­cu­rat cu alte 19 ora­şe eu­ro­pe­ne pen­tru câşti­ga­rea drep­tu­lui de a dis­pu­ta me­ci­uri la tur­neul fi­nal de pes­te patru ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.