MARȚIENI LA MUZEU

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Du­pă ce au in­va­dat di­ver­se pă­rți ale lu­mii în li­te­ra­tu­ră și fil­me, mai nou ma­rți­e­nii au ajuns la un muzeu de ar­tă din Bos­ton. Mu­zeul Isa­bel­la Ste­wart Gar­tner din Bos­ton pre­zin­tă po­ves­tea co­lo­ni­ză­rii Pă­mântu­lui de că­tre marțieni sub for­ma unei pic­turi mu­ra­le re­a­li­za­te pe unul din pe­reții ex­te­ri­ori ai in­sti­tuți­ei de că­tre ar­tis­tul Mau­ri­zio Can­na­vac­ci­u­lo, scrie Bos­ton Glo­be. Inti­tu­la­tă „Pre­le­ge­re des­pre is­to­ria ma­rția­nă“, lu­cra­rea înfățișe­a­ză un pro­fe­sor pă­mânte­a­no-ma­rțian cu mul­te brațe ca­re vor­bește pu­bli­cu­lui, iar cei ca­re vor să va­dă ce are de spus aces­ta vor avea pri­le­jul să afle cu înce­pe­re de pe 28 iu­nie și până pe 9 ia­nua­rie 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.