CAFEAUA SALVATOARE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Când afa­ce­rea nu mai mer­ge bi­ne, dar nu vrei să te dai bă­tut, apa­re câte o idee ca­re se do­ve­deş­te salvatoare, aşa cum a con­sta­tat un mic pro­du­că­tor de lap­te din Marea Britanie, scrie The Te­le­graph. În ca­zul lui Joe To­wers de la Lu­ne Val­ley Dai­ry, ide­ea a fost să pro­du­că lap­te spe­cial pentru ca­fe­ne­le, pentru uzul aşa-nu­mi­ţi­lor ba­ris­ta. Abor­dat de un ex­pert în do­me­ni­ul ca­fe­lei, Shaun Yo­ung, To­wer a fost de acord să încer­ce să pro­du­că un lap­te ca­re să fa­că o spu­mă per­fec­tă pentru cap­puc­ci­no sau lat­te, având ca mo­del o ino­va­ţie da­ne­ză în do­me­niu. Cei doi au reu­şit să ob­ţi­nă sor­ti­men­tul de lap­te cău­tat, To­wers ajun­gând în pre­zent să vândă aproape 20.000 de li­tri de lap­te pentru ba­ris­ta, pe ca­re Yo­ung îl dis­tri­bu­ie la pes­te 80 de ca­fe­ne­le din Lon­dra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.