LA SOARE TE PUTEAI UITA, DAR LA PEREŢI BA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O no­uă ten­din­ţă se con­tu­re­a­ză în rândul ce­lor ca­re îşi ame­na­je­a­ză o lo­cu­in­ţă no­uă ori s-au plic­ti­sit de as­pec­tul in­te­ri­or al ce­lei ve­chi şi vor o schim­ba­re: pe­re­ţii cu ten­tă me­ta­li­că, scrie LA Ti­mes. Cu­lori fo­lo­si­te altă­da­tă doar pentru tu­şe dis­cre­te, cum ar fi au­ri­ul şi ar­gin­ti­ul, se întind acum pe tot pe­re­te­le. Unii pre­fe­ră ar­gin­ti­ul con­si­de­rându-l o cu­loa­re neu­tră ca­re se po­tri­veş­te cu ori­ce şi ca­re dă stră­lu­ci­re încă­pe­rii, iar au­ri­ul pentru că fa­ce ca­me­ra să se­me­ne cu o cu­tie de bi­ju­te­rii. De­co­ra­to­rii de in­te­ri­oa­re le re­co­man­dă însă ce­lor ca­re vor pereţi ar­gin­tii sau au­rii să fo­lo­se­as­că în res­tul ca­me­rei cu­lori mai blânde şi mo­bi­li­er mai sim­plu ca să cre­e­ze un echi­li­bru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.