CAPETE LA GALERIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O dis­trac­ţie de bâlci sau de va­can­ţă, fo­to­gra­fia­tul în drep­tul unor pa­no­uri pe ca­re ca­pe­te­le per­so­na­je­lor sunt de­cu­pa­te ajunge în ga­le­rii cu­nos­cu­te de ar­tă. În aces­tea se pot ve­dea prin­tre ex­po­na­te o se­rie de capete uria­şe, ca­re le fac să pa­ră mi­nus­cu­le, scrie The Inde­pen­dent. Ima­gi­ni­le nu sunt însă re­a­le, ci apar­ţin unui proi­ect al ar­tis­tu­lui Te­zi Ga­bu­nia, in­ti­tu­lat „Put Yo­ur He­ad in­to Gal­le­ry“ („Ba­gă-ţi ca­pul în galerie“). Aces­ta a cre­at mici ma­che­te ale ga­le­ri­i­lor de ar­tă cu tot cu ta­blo­uri in­vi­tând apoi di­ver­se persoane să se fo­to­gra­fi­e­ze cu ca­pul în ele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.