3)

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Deși mul­te lu­cruri sunt au­to­ma­ti­za­te, o să ai ne­voie de un ma­na­ge­ment efi­ci­ent al re­sur­sei uma­ne, înce­pând de la con­trac­te­le cu fir­ma de cu­ri­e­rat, fir­ma de dez­vol­ta­re și cea de pro­mo­va­re, sof­tul de con­ta­bi­li­ta­te și pro­pri­ii an­ga­jați. Oa­me­nii sunt aceia care or să ți­nă si­te-ul ac­tua­li­zat din punc­tul de ve­de­re al prețu­ri­lor,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.