DOCTOR DE JU­CĂ­RII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Vârsta nu este un im­pe­di­ment pentru an­tre­pre­no­riat, atunci când afa­ce­rea ia naş­te­re din­tr-o pa­si­u­ne, aşa cum o de­mon­stre­a­ză o fe­ti­ţă de no­uă ani din Was­hin­gton. Du­pă ce a învă­ţat să coa­să, fe­ti­ţa, pe nu­me­le său Amalia Ken­ny, s-a apu­cat de re­pa­rat ju­că­ri­i­le de pluş ale fa­mi­li­ei şi chiar pi­e­se de mo­bi­li­er, iar ma­mei sa­le i-a venit ide­ea să o aju­te să-şi ofe­re ser­vi­ci­i­le şi alto­ra. Ce­re­ri­le de la co­pii şi adul­ţi cu ju­că­rii în su­fe­rin­ţă nu au întârziat să apa­ră, aşa că pa­si­u­nea Ama­li­ei s-a tran­sfor­mat într-o afa­ce­re pe care ace­as­ta are de gând să o con­ti­nue în tim­pul li­ber de-a lun­gul ani­lor de şcoa­lă şi pentru care va lan­sa un si­te de pre­zen­ta­re ca să-şi ex­tin­dă ba­za de cli­en­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.