O ISTORIE ROMÂNO-FRANCEZĂ DE MAI BINE DE 40 DE ANI.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Isto­ria ce­lor peste 40 de ani de exis­ten­ţă ai Da­cia este strâns le­ga­tă de cea a gru­pu­lui fran­cez. A do­ua veni­re a Re­nault la Da­cia, în 1999, a mar­cat, mai ales după lan­sa­rea Lo­gan în 2004, cea mai bu­nă pe­ri­oa­dă din exis­ten­ţa Da­cia, la ba­za ex­plo­zi­ei vânzărilor şi im­pli­cit a pro­duc­ţi­ei fi­ind ex­por­tu­ri­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.