39,4 DE MILIARDE DE DOLARI

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

re­pre­zin­tă pro­fi­tul glo­bal agre­gat al ope­ra­to­ri­lor ae­ri­eni prog­no­zat de IATA pentru anul 2016, în crește­re față de va­loa­rea de 36,3 miliarde de dolari prog­no­za­tă în 2015 din care:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.