2,61

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

re­pre­zin­tă nu­mă­rul de lo­curi de mun­că di­rec­te din in­dus­tria ae­ria­nă în 2016, în crește­re cu

2,8% față de anul an­te­ri­or

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.