1,3 52

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

es­te va­loa­rea es­ti­ma­tă a pi­e­ţei de ape îmbu­te­lia­te per ca­pi­ta es­te con­su­mul de apă îmbu­te­lia­tă pe pia­ţa ro­mâneas­că, la ju­mă­ta­te fa­ţă de me­dia europeană

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.