ACȚIUNILE COM­PA­NI­EI DE TRAINING ȘI INTEGRARE IT BITTNET SYSTEMS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

(BNETs-au apre­ciat cu 30% în pri­mul an de tran­zac­ţi­o­na­re pe sis­te­mul alter­na­tiv AeRO, ope­rat de Bur­sa de Va­lori Bucureşti. Spre com­pa­ra­ţie, in­di­ce­le BET, care in­clu­de ce­le mai mari companii lis­ta­te pe pia­ţa prin­ci­pa­lă a bur­sei, s-a de­pre­ciat cu 9% în ace­la­şi in­ter­val. Ma­xi­mul a fost atins du­pă pu­bli­ca­rea re­zul­ta­te­lor fi­nan­cia­re ale com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.