3. FIJI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Fiji Wa­ter este o apă na­tu­ra­lă ce are ca sur­să in­su­la Pa­ci­fic din ar­hi­pe­la­gul Fiji. Apa ca­de din nori de ploaie ne­po­luați, prin­tr-o pă­du­re trop­cia­lă și prin stra­turi de roci vul­ca­ni­ce, de un­de își co­lec­te­a­ză elec­tro­liții de care are ne­voie. Apa ca­de într-un acu­mu­la­tor na­tu­ral sub­te­ran, ce li­mi­te­a­ză ex­pu­ne­rea la anu­mi­te ele­men­te. Pre­si­u­nea fo­rțe­a­ză apa să ia­să la su­pra­fața pă­mântu­lui, un­de este îmbuteliată și tri­mi­să în între­a­ga lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.