1. TIBET 5100

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Apa Tibet 5100 se află pe pri­mul loc în topul ce­lor mai cău­ta­te ape de lux din lu­me. Ace­as­ta are ca sur­să un iz­vor din mu­nții Tibet, de la 5.100 de pi­ci­oa­re (cca. 1,5 km) dea­su­pra ni­ve­lu­lui mă­rii. Co­nți­ne un ames­tec de li­tiu, stro­nțiu și acid me­ta­sa­li­ci­lic. Apa este po­pu­la­ră în China, un­de este cu­nos­cu­tă drept cel mai plă­cut brand de apă de pe ace­as­tă piață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.