2. WAIAKEA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este o apă fil­tra­tă na­tu­ral prin mii de me­tri de pia­tră vul­ca­ni­că și care are ast­fel drept re­zul­tat o apă na­tu­ra­lă, al­ca­li­nă, bo­ga­tă în elec­tro­liți. Are ca origini vul­ca­nul Mau­na Lao și co­nți­ne mi­ne­ra­le na­tu­ra­le care o fac să­nă­toa­să. Izvo­răște de la 2.400 mi­le de­păr­ta­re (pes­te 1.600 ki­lo­me­tri) de cel mai apro­piat te­ren in­dus­trial și este una din­tre cele mai pu­re ape de pe pă­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.